dimarts, 13 de desembre de 2011

Nova edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb més de 500 activitats a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en coordinació amb 34 regions de 20 països ha organitzat del 19 al 27 de novembre la III Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Durant aquests dies s'han celebrat més de 7.000 activitats arreu d’Europa, de les quals més de 500 han estat a Catalunya, essent la regió de les participants de l’Estat que hi contribueix més.
Responent a l’objectiu de conscienciar la ciutadania i el mon empresarial de la importància de generar menys residus, hi han participat un centenar d’entitats catalanes, entre administracions públiques, associacions, empreses, escoles, universitats i altres institucions i organitzacions.
El Gremi de Tallers de Barcelona va participar en l'edició anterior fomentant la prevenció de residus i del consum d'envasos als tallers mecànics i de pintura de l'automòbil, havent posat a l'abast eines que faciliten la presa de decisió per a la racionalització de compra de productes líquids i pastosos d'ús professional.
Enguany el Gremi de Tallers segueix col·laborant en la línia del foment de la sostenibilitat mediambiental que promou l'Agència de Residus de Catalunya, difonent el missatge i estudiant noves maneres i potencials iniciatives per aprofundir en aquest objectiu dins el seu sector.

dijous, 8 de setembre de 2011

Presentació del projecte i resultats de ECOTALLER a la Jornada EL FUTUR DELS RESIDUS MUNICIPALS

Dimarts 4 d'octubre de 2011 de 8.45 a 13.30 h
al Palau de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona en col·laboració amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Fundació Fòrum Ambiental, organitza una jornada d'intercanvi d'experiències i opinions en la gestió sostenible dels residus municipals.
El Gremi de Tallers de reparació d'automòbils de Barcelona ha estat convidat a participar en aquesta jornada i presentar les seves experiències en el desenvolupament del projecte ECOTALLER per al consum sostenible d'envasos de productes líquids i pastosos als tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, en el marc de la II Setmana Europea de Prevenció de Residus de 2010.

Informació general i inscripcions:
SAM - Diputació de Tarragona
Tel. 977 291 410, email: formacio@dipta.cat

dilluns, 25 de juliol de 2011

Les eines ECOTALLER demostren la seva eficàcia

Són molts els tallers que utilitzen les eines ECOTALLER per avaluar l’estalvi de producte i residu com a pas previ a la decisió de la compra de determinats productes.
En aquest temps, les eines ECOTALLER han demostrat que:

 1. El taller pot estalviar diners si minimitza els residus
 2. S'aprofiten millor els productes si es compren en envasos més grans
 3. Utilitzant sistemes de dosificació es treballa amb més exactitud
 4. Reduint la quantitat de residus i envasos s'estalvia espai de treball al taller
 5. Les eines de càlcul (OLIS i PINTURES) permeten comparar ràpidament els costos reals dels productes i cada dia els tallers les utilitzen més.
I per això estaran sempre disponibles per al taller a les adreces:

dijous, 16 de juny de 2011

Els tallers confirmen els beneficis de la racionalització de compres en formats grans d’envàs en Olis de motor i en Pintures

En la recta final del projecte ECOTALLER per fomentar la reducció de residus d’envasos i productes als tallers de reparació i manteniment de vehicles, els resultats preliminars dels estudis associats a la campanya, en quantifiquen els avantatges i aplicabilitat.

TALLERS MECÀNICS

En tallers mecànics que realitzen canvi d’oli de motor, es destaquen dues raons en la decisió d’ús dels formats grans:
- Economia
- Espai disponible al taller

Ambdós conceptes constitueixen dos punts crítics en el negoci habitual del taller, que per tractar-se d’un mercat competitiu l’estalvi de costos és crucial, però també per l’espai de treball que necessita arribar a una solució de compromís entre el volum que ocupen els vehicles en reparació i el cost i superfície dels locals de treball sovint ubicats en zones urbanes de proximitat al client.

Un cop fet el canvi, el 100% dels entrevistats afirmen està satisfets amb la decisió i els avantatges que hi han trobat responen totalment a la seva idea inicial. No obstant, i amb l’experiència, comencen a reconèixer altres beneficis més directament relacionats amb la sostenibilitat.

TALLERS DE PINTURA

En els sistemes de pintura de vehicles, considerar per quin format d’envàs s’opta en cadascun dels components esdevé un exercici en cada compra degut a la complexitat dels components i a la variabilitat de les quantitats de productes requerides en cada moment.

A la fase tècnica inicial del present projecte, es va detectar que molts fabricants posen a l’abast components més transversals, de manera que un mateix catalitzador es pot usar per activar més d’un component. Aquesta versatilitat que els fabricants ja comencen a oferir permet als tallers estudiar amb més precisió la combinació de formats més rendible econòmicament i amb menys residus.

Se’n desprèn que els tints pràcticament s’utilitzen en envasos petits de 1 litre degut a l’amplíssima varietat de colors i tonalitats existents en el parc de vehicles, que fa inviable agrupar operacions que permetin l’ús d’envasos més grans.

Es pot pensar que, en aquest cas, l’elevada prioritat que la societat concedeix als aspectes estètics del vehicle compromet les actuacions per millorar-ne la sostenibilitat.

En l’altre extrem se situen els vernissos, on la major part del consum està passant efectivament a envasos de 5 litres que són els més grans que hi ha disponibles.

En la franja intermèdia, se situen els catalitzadors i els aparells / fons / imprimacions. Els components de les capes interiors dels sistemes de pintura, com són els de la categoria “aparell”, ofereixen més versatilitat atès que el factor estètic del color no és tant rellevant i els fabricants proporcionen colors neutres que no interfereixin amb la capa de color que s’hi ha d’aplicar al damunt. En aquest sentit, s’observa en el gràfic del Perfil de Consum, com els tallers presenten una tendència cap els envasos mitjans i grans (3 – 5 l).

És en aquestos components on els tallers poden tenir més marge de maniobra a l’hora de plantejar-ne un consum més racional dels formats i on es requerirà major incidència en el foment de la racionalització en cada compra.

dijous, 14 d’abril de 2011

ECOTALLER, projecte nominat per l’Agència de Residus de Catalunya al Premi Europeu de Prevenció de Residus

De les 4.346 activitats realitzades en 24 països de la UE durant la segona Setmana Europea de la Prevenció de Residus que va tenir lloc del 20 al 28 de novembre de 2010 que van participar al Premi, 266 es van desenvolupar a Catalunya, de les quals 5 van estar seleccionades per l’Agència de Residus de Catalunya per optar al Premi en representació del nostre territori.
Ecotaller incideix en la sostenibilitat de l’automòbil i ha estat un dels projectes nominats per l’ARC en la categoria d’Associacions.
El sistema Ecotaller, creat pel Gremi de Tallers de Barcelona, té l’objectiu de promoure el consum racional d’envasos i la minimització de residus. És accessible via Internet i permet avaluar l’estalvi de producte i d’envasos que poden aconseguir els reparadors de vehicles mitjançant l’ús de contenidors més eficients. Durant la setmana de la prevenció de residus, es van concentrar els esforços de difusió sobre la compra racional de lubricants d’acord amb les necessitats del taller.
El Premi té 5 categories: Administracions Públiques, associacions y ONGs, empreses, institucions escolars i altres institucions.
L’Agència de Residus de Catalunya ha triat els cinc nominats catalans tenint en compte la relació de l’activitat amb els cinc eixos de la setmana (sensibilitzar sobre l’excés de residus; produir millor; consumir millor; allargar la vida dels productes, i llençar menys residus), l’originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l’adaptabilitat a d’altres contextos regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada.
La Setmana Europea de la Prevenció de Residus s’engloba en el si d’un projecte europeu, de tres anys de durada, que compta amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, i té com a principals socis ADEME (Agència del Medi Ambient i del Control de l’Energia de França), líder del projecte, ACR+ (Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible dels Recursos), ARC (Agència de Residus de Catalunya), IBGE (Institut de Gestió Ambiental de la Regió de Brussel•les, Bèlgica) i LIPOR (Servei Intermunicipal de Gestió dels Residus del Gran Porto, Portugal).
L’objectiu és l’organització anual arreu d’Europa de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Enguany la propera edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebrarà del 19 al 27 de novembre.
Per més informació consulteu: www.arc.cat/setmanaprevencio2011

dilluns, 22 de novembre de 2010

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

Especialització, flexibilitat i PENSAR EN VERD en el nostre negoci és l’alternativa més aconsellable que ens pot assegurar la competitivitat a mig i llarg termini.
Pensar en verd, perquè estalviar energia, productes i residus suposa evitar costos innecessaris que no aporten res al client ni a la societat. En aquesta línia, el Gremi de Tallers de Barcelona presenta el projecte ECOTALLER, que amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, promou el consum racional d’envasos i la minimització de residus al taller, amb una participació activa a la SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS.
 
COM POT AJUDAR-VOS EL GREMI PER REDUIR EL CONSUM D'ENVASOS AL TALLER I ESTALVIAR DINERS?
 
Posem a l'abast dels tallers les eines ECOTALLER per simular les opcions comercials que se li presentin abans de comprar Olis o Pintures, conèixer el residu i els costos reals i ocults que previsiblement tindrà .
 
OLIS: cliqui aquí
 
PINTURES: cliqui aquí
 
El taller pot fer els seus propis càlculs dels estalvis abans de comprar, d'una manera fàcil clicant aquests enllaços. Es poden imprimir els resultats i guardar-los.
 

Oi que si opta per formats més grans en lloc de petits estalvia diners, espai, hores de treball i guanya en qualitat?

Les eines ECOTALLER són d'accés lliure 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

divendres, 17 de setembre de 2010

Projecte ECOTALLER: Com reduïr el consum d'envasos al taller i estalviar diners

Com saber a priori l'estalvi que suposaria usar els formats grans?

El taller pot fer els seus pròpis càlculs dels estalvis abans de comprar amb les eines d'ajut ECOTALLER que el Gremi posa a disposició.

OLIS: cliqui aquí  

PINTURES: cliqui aquí

Es poden simular les opcions comercials que se li presentin al taller, conèixer el residu i els costos reals i ocults que previsiblement tindrà i imprimir els resultats i guardar-los.

Perquè NO és interessant per al taller usar envasos petits?
 1. Els productes envasats en formats petits solen ser més cars
 2. La manipulació d’envasos petits és més manual que si s’usen formats grans:
  • Inexactitud en la dosificació: es pot gastar massa producte o no posar-n’hi prou
  • Cauen gotes i esquitxos que es malmeten i embruten (després s’ha de netejar)
  • Hores de treball innecessàries per abocar, netejar, emmagatzemar, etc.
 3. Per a la mateixa quantitat global de producte:
  • Dins dels envasos petits es perd molt més producte útil que si s’usa en format gran
  • El cost de la gestió dels envasos bruts petits és molt més alt que el dels contenidors grans
  • No hi ha manera d’aprofitar el remanent de producte a dins l’envàs
 4. Menys residus: Com que el taller no sol tenir premsadores d’envasos bruts, 
  • Els residus d’envasos petits ocupen molt espai al taller
  • TOTS els envasos bruts s’han de tractar apart, tant si són de plàstic com si són metàl•lics.
 5. Tot això al cap de l’any representa una quantitat de costos ocults important en detriment del benefici del negoci i de la competitivitat del taller.